# యునైటెడ్ స్టేట్స్ యొక్క చీఫ్ యాక్సిలరేటర్ల యొక్క వామపక్ష త్వరణం వాస్తవానికి “సాపేక్ష త్వరణం” ఆలోచనను ముందుకు తెచ్చింది

# American general accelerating iion left-ing acceleration ORY ually put foraRD ఆలోచన “relative acceleration”, hich regard త్వరణం a రూపం revolutionary force, take ఊహ al object to future a tarting point al election, and give al ఫంక్షన్ అభివృద్ధి.

ఈ పోస్ట్ కోసం ట్యాగ్‌లు లేవు.

సంబంధిత పోస్ట్లు

0 ప్రత్యుత్తరాలు Aవ్యాసం రచయిత Mనిర్వాహకుడు
    ఇంకా చర్చ లేదు, మీ అభిప్రాయాల గురించి మాట్లాడనివ్వండి
వ్యక్తిగత-కేంద్రీకృత
షాపింగ్ కార్ట్
కూపన్
ఈ రోజు సైన్ ఇన్ చేయండి
క్రొత్త ప్రైవేట్ సందేశం ప్రైవేట్ సందేశ జాబితా
శోధన