Bakit hindi ka pumunta upang bisitahin ang magagandang ilog at bundok ng China, bakit pumunta sa Japan? Karapat-dapat ka rito (⊙o⊙)