Isang hindi mapagkakatiwalaang diktadura, sino ang nais na maging kasosyo sa pakikipagkalakalan sa iyo?Hindi ba ang resulta ng Xi Jinping at ng CCP na ang China ay bumagsak hanggang ngayon?